power

  1. Ž

    POWER STEERING FAULTY ?!

    Ajd sad, glave na kup i upomoć. Vozim gradom laganini i odjednom: "piiiip!" zvučni signal, i upozorenje na centralnom displayu: "POWER STEERING FAULTY" i još na desnom simbol volana i uskličnik! Upravljač otežao kao da su kotači ušli u brzostežući beton. Prvi sken na kompjuterskoj dijagnostici...
Na vrh