Pravila foruma

Dobrodošli!

- Želimo Vam dobrodošlicu te ugodno i korisno zajednièki provedeno vrijeme na Forumu

Opæenito

- CitroënForum.hr (u daljnjem tekstu "Forum") je nezavisni internetski projekt nekolicine fanova i vlasnika motornih vozila marke Citroën®. Nije izravno povezan s proizvoðaèem marke niti ovlaštenim predstavnicima proizvoðaèa. Forum je u privatnom vlasništvu njegovih osnivaèa.

- Forum su pokrenuli i njime volonterski upravljaju pojedinici, redom zaljubljenici u Citroën® marku. Forum je idejno nekomercijalnog karaktera, no predviðeni naèini nužnog financiranja održivosti projekta su oglasi i dobrovoljne donacije èlanova foruma. Svi èlanovi ili druge osobe zainteresirane za doniranje financijskih sredstava ili oglašavanje mogu se obratiti vodstvu foruma koristeæi kontakt obrazac koji se nalazi ovdje.

- Forum je namijenjen tematskoj komunikaciji izmeðu korisnika. Teme su podijeljene na rubrike i svrstane u "forume". Svaki forum obraðuje odreðeno podruèje i u njemu se raspravlja i razmjenjuju informacije o temama iz nekog podruèja. Korisnici mogu otvarati nove teme i odgovarati na poruke drugih korisnika u postojeæim temama. Forum treba biti pretraživa, praktièna baza znanja, iskustva i mišljenja kontinuiranog rasta dostupna svima.

- Forum je sadržajno ustrojen na rubrike (npr. Novi modeli, Stariji modeli, Citroën Oglasnik), forume (npr. Citroën opæenito, Citroën hidraulika, Citroën C4, C5...), podforume (npr. Moj C4, Moj C5..., Tuning | DIY...). Unutar Foruma i Podfruma nalaze se Teme, a unutar Tema - Postovi (ili hrv. Poruke)

- Za objavljivanje Poruka (postanje) ili otvaranje novih Tema na forumu potrebno se registrirati, odnosno postati èlanom foruma. Registracija na forum, odnosno èlanstvo ne naplaæuje se i dostupno je svim zainteresiranim ljudima dobre volje. :-)

- Pravila foruma postoje kako bi osigurala jednaku slobodu i prava svim èlanovima te zajamèila kvalitetan, pretraživ i uporabljiv sadržajni ustroj foruma. Sve njegove ovdje navedene odredbe prihvatili ste registracijom na forum. Aktivno sudjelovanje na forumu je dobrovoljno. Ako smatrate da neæete moæi ispoštovati sve odredbe, slobodni ste ne koristiti moguænosti foruma.

Korisnici

- Svaki korisnik smije otvoriti jedan korisnièki raèun na forumu (account). Korištenje razlièitih korisnièkih raèuna nije dozvoljeno. Nakon što otkrijemo da pišete s više korisnièkih raèuna, trajno æemo ih blokirati.

- Nemojte koristite nedolièna imena za korisnièko ime (nick, alias, nadimak) na forumu kao i nepristojne ili nedoliène slièice (avatare). Korisnicima s nepristojnim nickovima ili avatarima bit æe uskraæeno sudjelovanje u radu foruma.

Bonton pisanja

- Internetski forum mjesto je dvosmjerne komunikacije. Njegov smisao kontinuirano se stvara prije svega aktivnom razmjenom informacija i znanja. Forum je mjesto na kojemu izreka šutnja je zlato ne vrijedi.

- Prije postavljanja pitanja ili otvaranja nove rasprave (teme), provjerite da se o tome veæ nije prièalo na forumu. Èest je sluèaj da novi korisnici, odmah po registraciji postave neko èesto postavljano pitanje i zbog toga im poruka bude obrisana. Koristite sistem Pretraživanja po kljuènim rijeèima kako biste provjerili je li se o nekoj temi veæ raspravljalo na forumima. Provjerite pretražujete li toèan forum ili pretražite sve forume odjednom.

- Ukoliko otvarate novu temu, obratite pažnju da njen naslov bude deskriptivan, odnosno da iz naslova bude jasno kakav sadržaj obuhvaæa. Poruke moraju biti èitko napisane. Bitna su velika slova, interpunkcija, pravilna gramatika, što manje slenga. Pišite ih kao da pišete pismo ili e-mail.

- Poruka mora imati veze s temom foruma u kojemu pišete! Nemojte skretati raspravu u pogrešnom smjeru. Poruke ili raspravu koja nije tematski vezana za taj dio foruma uklonit æe se bez upozorenja.

- Ukoliko kopirate i stavljate dijelove ili cijele èlanke i fotografije s drugih izvora (stranica ili foruma) obavezni ste navesti izvor (link) tih informacija.

- Pisanje VELIKM SLOVIMA u internetskoj komunikaciji smatra se vikanjem i nije dopušteno.

- Ne koristite više od par emotikona (smajliæa). Jedan ili dva su sasvim dovoljna za isticanje pojedinih dijelova teksta.

- Suzdržavajte se od odgovora koji se ne tièu teme (offtopic) i ne šaljite istu temu u više podforuma.

- Kod odgovaranja na neki post, citirajte dio poruke na koji odgovarate u svom tekstu kako bi rasprave bile što jasnije i preglednije. Možete olakšano citirati pojedine dijelove teksta ili više pojedinih dijelova teksta tako da lijevom tipkom miša selektirate (oznaèite) željeni tekst, otpustite tipku miša te kliknete na pop-up prozor s naredbom "Citiraj oznaèeni tekst"

- Vodite raèuna o bontonu. Ukoliko tražite neku informaciju na forumu, zamislite kao da je tražite uživo od Vama nepoznate osobe. Dakle, pristojno je zamolite, a po njenom dobivanju se i zahvalite. Zahvaliti se može klikanjem na tipku 'hvala' () jer se tako ukupan broj zahvala automatski zbraja i dodaje u statistiku profila forumaša. Mnogim forumašima to mnogo znaèi jer podiže njihov virtualni ugled na forumu. Zato je iskoristite, ali se i potrudite dobiti što više zahvala.

- Ljubaznim ophoðenjem prema ostalim èlanovima i konkretnim upitom prije æete dobiti traženi odgovor. Primjeri loših upita: "ej! daj nek' netko napiše koje ulje da stavim u..."; "ej! tražim dimenzije guma za...", "ima 'ko preporuèit dobrog servisera", "neka mi je netko pošalje upite na mejl..." i sl.

- Ne "hranite" trollove (namjerne provokatore). Ako netko namjerno provocira i potièe svaðu, ignorirajte ga te obavezno o tome obavijestite moderatora klikanjem na sljedeæi znak koji se nalazi u donjem lijevom uglu svakog posta:Report Bad post. Odgovaranje na takve postove je baš ono što je troll htio postiæi.

- Izbjegavajte objavljivanje tema osobne prirode, kao što su privatni dogovori izmeðu pojedinih èlanova ili dopisivanje izmeðu korisnika. Za takvu namjenu iskoristite PP (Privatne Poruke).

- Ako koristite potpis (signature, sig), molimo Vas da on ne bude duži od osam redova normalne velièine i da ne pretjerujete s bojama i slikama u njemu kako potpis ne bi oduzeo fokus s poruke. Reklamiranje tvrtki i sliènih stvari u potpisu (sigu) nije dozvoljeno. Ekstremni i reklamni potpisi uklonit æe se bez upozorenja.

- Najstrože je zabranjeno osporavanje odluka i akcija moderatora, prepirka ili bilo koji drugi naèin omalovažavanja njihovog rada kao i vrijeðanje moderatora. Eventulane primjedbe vezane uz rad moderatora možete uputit vodstvu foruma koristeæi kontakt obrazac koji se nalazi ovdje. Uredništvo zadržava pravo javnog objavljivanja pisma na forumu, ukoliko se za takvo što ukaže potreba.

- Budite svjesni velikog broja korisnika (tisuæe) koji mogu vidjeti Vaš post. To èesto mogu biti ljudi iz Vaše bliske okoline ili ljudi s kojima suraðujete ili æete suraðivati u buduænosti. Prije postanja provjerite Vaš tekst. Forumi se èesto arhiviraju i Vaše rijeèi mogu biti pohranjene i dostupne mnogim ljudima duže vrijeme.

Izrièite zabrane

Najstrože je zabranjeno:

- Slanje poveznica (linkova) i attachmenta vezanih za crackove, warez, hack, ukradene sadržaje i ostale ilegalne stranice ili radnje. Zabranjeno je i slati ili potraživati materijale koji su zaštiæeni autorskim pravima (programi, muzika, filmovi, dokumenti).

- Vrijeðanje i omalovažavanje sugovornika na osobnoj ili bilo kojoj drugoj razini, poticanje govora mržnje i bilo kojeg oblika diskriminacije (spolne, rasne, vjerske i druge). Iznošenje neistinitih tvrdnji koje mogu štetiti èasti ili ugledu je kažnjivo djelo klevete (vidi èl. 200 Kaznenog zakona RH).

- Kršenje privatnosti, kao što je objavljivanje tuðih podataka (ime, prezime, (e-mail) adresa) osim opæepoznatih podataka o javnim osobama, kao i poticanje drugih èlanova na iste ili sliène djelatnosti.

- Objavljivanje poruka s pedofilskim, pornografskim i sliènim sadržajem, javno isticanje stranaèke ili neke druge pripadnosti, raspravljanje o politici te religiji kao i svaki drugi oblik neprimjerenog ponašanja.

- Korištenje psovki i drugih vulgarnih rijeèi.

- Otvaranje tema ili slanje postova s upitima o razlozima brisanja ili premještanja posta, odnosno teme. (Svi moguæi razlozi brisanja i premještanja poruka (postova), odnosno tema navedeni su u ovom Pravilniku.)

Oglasnik i oglašavanje

(Odredbe iz ovog poglavlja Pravilnika foruma odnose se iskljuèivo na rubriku "Citroën oglasnik")

- Oglašavanje u kategorji foruma Citroën oglasnik rezervirano je iskljuèivo za èlanove foruma, odnosno fizièke osobe.

- Zabranjeno je direktno reklamiranje tvrtki ili bilo koji drugi oblik marketinga bez prethodne dozvole vodstva foruma.

- Oglašavanje ponude i potražnje Citroën® vozila, rezervnih i drugih dijelova, objavljujte iskljuèivo unutar kategorije Citroën oglasnik u pripadajuæe forume, a ovisno o tome radi li se o ponudi ili potražnji vozila, odnosno rezervnih dijelova.

- Oglas se otvara kao zasebna tema.

- Naslov teme zbog preglednosti i jasnoæe mora biti deskriptivan, npr. u obliku P: Citroen C4, 1.6 HDi, 2005. ili K: kompresor klime za Xantiu 1.9 ili P: elektromotor podizaèa stakala za Saxo, nikako P: dijelove ili P: sve dijelove za XY model ili samo Prodajem.

- Oglasi bez pravilnog naslova uklonit æe se bez upozorenja.

- Oglasi koji sadrže ponudu automobila, osim navedenih tehnièkih specifikacija obavezno moraju sadržavati fotografiju oglašavanog vozila.

- Stavljanje linkova (poveznica) na druge stranice (npr. internetske oglasnike) u sadržaj oglasa nije dopušteno. Oglasi koji sadrže linkove na druge stranice uklonit æe se bez upozorenja. Od ove odredbe izuzima se jedino revijalna tema naziva "Citroeni u oglasima".

- Prodavaè, odnoso Kupac mora naglasiti kakav naèin komunikacije želi, bilo da je rijeè o e-mailu, telefonu ili putem PP-a (Privatnih Poruka). Vodite raèuna o izboru komunikacije. Npr. ako mislite da neæete moæi pristupiti forumu, odnosno internetu tjedan ili više dana nemojte navesti PP, odnosno e-mail kao željeno sredstvo komunikacije.

- Nakon ispunjenja ponude ili potražnje dužni ste o tome izvijestiti u sklopu teme ostale èlanove kako se oglas više ne bi povlaèio, a uredništvo foruma moglo zatvoriti oglas.

- Sadržaj svih oglasa iskljuèiva je odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Vlasnici i uredništvo foruma ne daju nikakva jamstva glede toènosti, potpunosti ili autentiènosti sadržaja oglasa niti snose bilo kakvu odgovornost zbog sadržaja oglasa.

Sankcije

- Svaka zajednica, pa tako i virtualna sadrži manji dio ljudi koji se nisu spremni pridržavati pravila i konvencija ponašanja. Neki ih pogrešno tumaèe kao suzbijanje individualne slobode, a zapravo su pravila jamstvo jednake slobode za sve. Moderatori æe prekršiteljima izdati tzv. Crvene kartone. Oni su razlièitog trajanja i bodovne vrijednosti. Možete ih dobiti više istovremeno i o njima æete biti automatski obaviješteni. Ovo je njihov pregled:

Otvaranje teme u pogrešnoj rubrici ili podforumu 30 bodova u trajanju 10 dana
Otvaranje nove (duple) Teme unatoè postojanju adekvatne teme 100 bodova u trajanju 10 dana
Trollanje (namjerno provociranje) 190 bodova u trajanju 30 dana
Offtopic (netematski sadržaj) 100 bodova u trajanju 10 dana
Oglašavanje (spam) 190 bodova u trajanju 30 dana
Vrijeðanje korisnika / moderatora / osporavanje odluka i akcija moderatora 190 bodova u trajanju 100 dana
Povreda privatnosti korisnika 400 bodova u trajanju 100 dana (+bodovna automatska suspenzija raèuna na tjedan dana)
Ponovno vrijeðanje korisnika 250 bodova u trajanju 180 dana (+bodovna automatska suspenzija raèuna na tri dana)
Slanje i objava sadržaja koji su izrièito zabranjeni ovim pravilnikom
500 bodova u trajanju 360 dana (+bodovna automatska suspenzija raèuna na tjedan dana)
Ponovna registracija nakon suspenzije raèuna 1000 bodova trajno (+bodovna automatska trajna suspenzija raèuna)
Otvaranje duplih raèuna
1000 bodova trajno (+bodovna automatska trajna suspenzija raèuna)

Sa 200 prikupljenih negativnih bodova dobit æete tri dana suspenzije korisnièkog raèuna.
Sa 400 negativnih bodova osigurali ste si tjedan dana suspenzije korisnièkog raèuna.
Dok Vam 1.000 prikupljenih negativnih bodova donosi trajnu, nepovratnu suspenziju korisnièkog raèuna.

- Ukoliko budete smatrali da niste zaslužili eventualni Crveni karton, obratite se moderatoru koji Vam ga je izdao te problem ili nesporazum riješite ISKLJUÈIVO na pristojan i civiliziran naèin.

Odgovornost i upozorenja

- Vlasnici, Administratori, Super Moderatori i Moderatori (u daljnjem tekstu Uredništvo) nisu odgovorni za istinitost tvrdnji objavljenih na forumu od strane èlanova te zbog toga ne mogu snositi odgovornost za moguæe, na temelju njih proizašle posljedice.

- Strogo je zabranjeno svako objavljivanje i razmjenjivanje sadržaja te drugog oblika djelovanja protivnog važeæim zakonima Republike Hrvatske.

- Mišljenje pojedinih èlanova Uredništva u diskusijama nevezanim za funkcioniranje Foruma posve je individualno i ne mora odražavati službene stavove niti Vlasnika niti cjelokupnog Uredništva niti bilo kojeg drugog entiteta povezanog s Forumom.

- CitroënForum.hr neæe dobivene podatke (npr. e-mail adresu, datum roðenja) korisnika foruma prosljeðivati ili davati na uvid treæim osobama. Svi spomenuti dobiveni podaci služe iskljuèivo za voðenje raèuna korisnika.

- Lozinka foruma poznata je samo Vama. Zbog sigurnosnih razloga i privatnosti nije vidljiva èak niti Uredništvu foruma. Njen zapis u bazi foruma je enkriptiran MD5 zaštitom. Èuvajte svoju lozinku.

- CitroënForum.hr zadržava pravo da na zahtjev nadležnih državnih organa Republike Hrvatske (MUP, sudstvo, itd.) prosljedi informacije o identitetu korisnika, kao i sve druge relevantne informacije, u sluèaju sudske pravne akcije protiv tog korisnika proizašle iz korisnikovih poruka poslanih na Forum ili drugog djelovanja, u skladu sa zakonski propisanim procedurama.

Moguænosti

Prijavljivanje nedozvoljenog, neprimjerenog ili uvredljivog sadržaja.

Ukoliko mislite da odreðeni post sadržava nedozvoljen, neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, molimo Vas da klikom na oznaèenu ikonicu (uskliènik u trokutu) prijavite post Uredništvu. Oni æe po Vašoj prijavi sukladno Pravilniku poduzeti adekvatne mjere.

Zahvaljivanje na postove

Ovakva moguænost zahvaljivanja drugim korisnicima na postovima, odnosno korisnim informacijama i savjetima je meðu forumašima vrlo popularna i prihvaæena. Tipka 'Hvala' nalazi se meðu grupom komunikacijskih alata u donjem desnom uglu svakog posta.
Umjesto repliciranja zahvala, jednostavno kliknite na tipku. Vaša zahvala æe biti evidentirana ispod posta na kojeg ste se zahvalili i automatski zbrojena u statistiku profila svakog forumaša. Veæini forumaša dobivena zahvala za pruženu informaciju ili savjet veoma godi, stoga je koristite, ali se i potrudite da ih dobijete što više.

Ostalo

- Ukoliko želite biti moderator na forumu ili imate pitanje ili prijedlog vezan uz ovaj Pravilnik ili tehnièko-sadržajni ustroj foruma, možete se obratiti vodstvu foruma koristeæi kontakt obrazac koji se nalazi ovdje.

- Zapamtite da zajedno jedino kolegijalnošæu, tolerancijom, ljubažnošæu, aktivnom razmjenom iskustava i znanja možemo graditi naš Forum.

- Sjetite se da nepoštivanjem konvencija ponašanja, kako u stvarnoj tako i u virtualnoj zajednici, najviše štete èinite samome sebi. ;-)

Na vrh